Homepage Visual Truck

Trillingsonderzoeken

Bij het heien van palen komen wel eens trillingen voor die de belendingen kunnen beïnvloeden. Wij adviseren u in het toepassen van prefab palen in die omstandigheden en de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om schade te voorkomen. Tevens kan er een trillingspredictie worden berekend die voorspelling doet naar het trillingsniveau en het toe te passen heiblok.