Homepage Visual Truck

Opslag op de bouwplaats

Palen dienen opgeslagen te worden op stoppingen op voldoende draagkrachtige ondergrond of bij vlakke ondergrond met voldoende draagkracht mogen de palen rechtstreeks op de ondergrond gelegd worden. Bij grond met onvoldoende draagvermogen dient u draglineschotten of andere draagvlakken aan te brengen.

Bij stapelen van de palen de stoppingen recht boven elkaar aanbrengen. Bij het opleggen van de palen op meer dan twee onderstoppingen dienen ook deze onderstoppingen recht boven elkaar te liggen. De buitenste onderstoppingen mogen hierbij niet verder naar binnen liggen dan de zwarte merkpunten op de paal aangeven. Voorwaarde voor deze opslag is dat de ondergrond niet kan en mag verzakken.

Op alle palen zijn twee zwarte merkpunten aangebracht voor het aanduiden van de transport/oplegpunten.

Bij het transport op het bouwterrein kan door onoordeelkundige en ruwe behandeling van de palen beschadiging optreden. Hiervoor wordt door ons geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard.