Grondmechanisch onderzoek


Wij kunnen voor u grondmechanisch onderzoek uit laten voeren. Te denken valt aan het maken van sonderingen met of zonder kleefmetingen, boringen etc. Deze onderzoeken zijn essentieel voor het berekenen van palen en adviezen m.b.t. toepassing van prefab palen.

" alt="" />