Aan de hand van sonderingen en eventueel boringen kunnen wij u een onafhankelijk advies uitbrengen over de toepassing van funderingspalen. Dit advies zou onderdeel kunnen zijn van de stukken die ingediend moeten worden bij de gemeentelijke instanties.

Door onze jarenlange ervaring in het geven van adviezen over palen en heiwerk kunnen wij de meest economische toepassing voor u berekenen. Vaak wordt om diverse redenen gekozen voor een alternatief systeem of een te diep inheiniveau. Hierdoor worden onnodig risico's genomen.

" alt="" />