Certificering


KIWA-Certificering

Een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling (KIWA) controleert op basis van vaste richtlijnen en normen de grondstoffen en betonproducten en geeft de certificaten af. Certificatie-instellingen worden erkend door de Raad voor Accreditatie.

Veel grondstoffen en betonproducten worden in Nederland geleverd onder deze KOMO kwaliteitsverklaring. Dit geeft extra zekerheid; er is dan immers sprake van een controle van de producent door een onafhankelijke certificerende instelling. In dit geval kan de afnamecontrole in het algemeen worden beperkt tot afleverdocumenten soms aangevuld met een visuele controle.

 

KOMO Productcertificaat  K-2397-9

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2352 Geprefabriceerde Betonnen heipalen d.d. 10 februari 2023.

KOMO

 

NL BSB productcertificaat (nr. K85622/02)

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 5070 "Vooraf vervaardigde betonproducten" d.d. 16 april 2015 conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

BSB

 

Conformiteitscertificaat van de Productiecontrole in de fabriek (FPC) AVCP 2+ (nr. 0620-CPR-44248/02)

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de  prestatiebestendigheid (AVCP) beschreven in Annex ZA van de norm NEN-EN 12794:2005/A1:2007 Betonnen heipalen op niveau 2+ worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek voldoet aan alle vereisten zoals hierboven aangegeven.

CE