In plaats van het meezenden van de Prestatieverklaring oftewel DoP (Declaration of Performance) met iedere vracht hebben wij er voor gekozen deze via onze website ter beschikking te stellen.

In de DoP zijn essentiƫle kenmerken opgenomen, die zijn aangegeven in de bijlage ZA van de betreffende Europese productnorm.

Voor heipalen is dat de NEN-EN 12794:2005 + A1:2007/AC:2008.

DoP 44248-03 d.d. 8 februari 2016