Kwaliteit en verwerking

Om een goede kwaliteit te kunnen garanderen hebben wij "Verwerkingsrichtlijnen voor geprefabriceerde betonnen heipalen op de bouwplaats" opgesteld.


Opslag op de bouwplaats

Palen dienen opgeslagen te worden op stoppingen op voldoende draagkrachtige ondergrond of bij vlakke ondergrond met voldoende draagkracht mogen de palen rechtstreeks op de ondergrond gelegd worden. Bij grond met onvoldoende draagvermogen dient u draglineschotten of andere draagvlakken aan te brengen.

Bij het stapelen van de palen de stoppingen recht boven elkaar aanbrengen. Bij het opleggen van de palen op meer dan twee onderstoppingen dienen ook deze onderstoppingen recht boven elkaar te liggen. De buitenste onderstoppingen mogen hierbij niet verder naar binnen liggen dan de zwarte merkpunten op de paal aangeven. Voorwaarde voor deze opslag is dat de ondergrond niet kan en mag verzakken.

Op alle palen zijn twee zwarte merkpunten aangebracht voor het aanduiden van de transport/oplegpunten.

Bij het transport op het bouwterrein kan door onoordeelkundige en ruwe behandeling van de palen beschadiging optreden. Hiervoor wordt door ons geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard.

460 400 3 129 0 nl opslag


Hijsen / hijsmiddelen

Het onder de heistelling brengen van de paal op die wijze uitvoeren zoals op productietekening is aangegeven.

Wanneer de palen, volgens productietekening, gehesen moeten worden met een strop of broek is het toegestaan eveneens met twee takels te hijsen. Met strop of broek aan te slaan op de rode merktekens. Situaties als op de tekening hieronder moeten worden voorkomen.

Korte palen kunnen ook met een shovel (brede leggers) worden verplaatst.

Bij het hijsen van de palen dient men te voorkomen dat de paalranden beschadigd worden. Hiertoe wordt het  gebruik van hijsstroppen aanbevolen. Bij gebruik van kettingen randbescherming toepassen.

De ingestorte hijsbeugels mogen niet worden gebruikt om de palen verticaal onder de heistelling te brengen. De hijsbeugels mogen wel gebruikt worden om de palen in horizontale positie te lossen of te verplaatsen.

460 400 3 128 0 nl hijsen